INPROG – Inženýrská činnost ve výstavbě a provádění staveb

Výstavba kolumbária, Blansko, III. etapa, 2023 [TDI]Gymnázium Blansko – rekonstrukce rozvodů ZTI, ÚT a kotelny, II. etapa, 1. část, 2023 [TDI]Oprava domku obřadníka na pohřebišti v Brně Králově Poli, 2023 [TDI]Zateplení BD a stavební úpravy, Palackého 2–10, Blansko, 2023 [TDI]Zdrojová stanice medicinálních plynů a kompresorovna Nemocnice Blansko, 2023 [TDI]Zateplení bytového domu na ulici Údolni 1168/23, Blansko, 2022 [TDI]Hala ASK - rekonstrukce střechy, 2022 [TDI]ZŠ Salmova – oprava střech, IV. etapa, 2022 [TDI]Rekonstrukce podlahy ve stravovacím provozu Nemocnice Blansko a související práce ZTI a elektro NN, 2022 [TDI]Víceúčelové venkovní hřiště pro SŠ TEGA v Blansku, 2022 [TDI]ZŠ TGM Blansko – přístavba jídelny a školní kuchyně, 2020–2022 [TDI]Autocentrum Česká, 2020–2021 [TDI]Gymnázium Blansko – rekonstrukce rozvodů vody, topné soustavy a kotelny, I. etapa, 2021 [TDI]Zelená střecha budovy B – areál SPŠ Jedovnice, 2021 [TDI]Stavební úpravy rodinného domu na ulici Wolkrova v Brně, 2019–2020 [TDI]Podpora infrastruktury základních škol – I. etapa, 2019 [TDI]Rekonstrukce hygienického zařízení v budově přístavby gymnázia – II. etapa, 2019 [TDI]Skleník Kožichovice, 2018–2019 [TDI]Novostavba RD Krasová, 2018–2019 [TDI]Půdní nástavba bytového domu na ulici Kladivova, Brno-Černá Pole, 2018–2019 [TDI]Oprava chodníků a infrastruktury, Žernovník, 2018 [TDI]Rekonstrukce sociálních zařízení v hlavní budově Gymnázia Blansko, 2018 [TDI]Stavební úpravy učebních hal v areálu SPŠ Jedovnice, 2018 [TDI]Vila domy Slunovrat (hrubá stavba), Brno-Nový Lískovec, 2017–2018 [TDI]Zpevněné plochy a chodník, DD Vranov, 2017 [TDI]Oprava kanalizace, vybudování a rekonstrukce komunikace včetně VO v obci Žernovník, 2017 [TDI]Rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově Gymnázia Blansko (2. etapa), 2017 [TDI]Polyfunkční dům v Brně-Pisárkách, 2015 – 2017 [TDI]Novostavba bytového domu na ulici Slepá, Brno, 2015–2017 [TDI]Energetické úspory zateplením obvodového pláště OSSZ Blansko, 2015–2016 [TDI]Žernovník, lokalita Boří – kompletní sítě pro novou zástavbu, 2015 [TDI]Žernovník – místní komunikace k ČOV (1. etapa), 2015 [TDI]Revitalizace a účelové řešení pozemku pro výukové aktivity – stavební část, MŠS, ZŠS a PŠ, Brno, Ibsenova 1, 2015 [TDI]Stavební úpravy objektu HOTEL PROBE Husova, Blansko, 2014 [TDI]Zateplení domu Čejkovická 9, Brno-Vinohrady, 2014 [TDI]Rekonstrukce tělocvičny, spojovací lávky a přístavby gymnázia v Blansku, 2013–2014 [TDI]Revitalizace bytového domu Okružní 45, 47, 49, 51, 53, Blansko, 2013–2014 [TDI]Retail Park Čestlice – Autosalon a servis BMW, 2013 [TDI]Odstranění havarijního stavu a zateplení objektu školy MŠ, ZŠ a PŠ, Brno, Ibsenova,
2011–2012 [TDI]Dyje, km 26,770–27,600 – Břeclav, předcházení škodám způsobeným zvláště chráněným živočichem (bobr evropský), 2011 [TDI]Rekonstrukce objektu, dvorní přístavba a půdní vestavba DD Vranov, 2011 [TDI]Zateplení fasády SOŠ a SOU Blansko, 2011, RN 28 mil. Kč [TDI]Novostavba bytového domu Bohuslava Martinů, Brno, 2010–2013 [TDI]Jednodenní péče v Nemocnici Blansko, Nástavba a stavební úpravy, 2010 [TDI]Rekonstrukce školní kuchyně SOŠ a SOU Blansko, 2010 [TDI]Novostavby RD v Ráječku, 2009–2012 [zhotovitel]Polyfunkční dům Třída Kpt. Jaroše 31, Brno, rekonstrukce a přístavba, 2009–2010 [TDI]Administrativní centrum Trnitá, Brno, 2007–2010 [TDI]Rekonstrukce školní kuchyně gymnázia v Blansku, 2008–2009 [TDI]Přístavba administrativní budovy firmy OMOS Blansko, 2007–2008 [TDI]Zateplení fasády objektu DD v Hodoníně u Kunštátu, 2007 [TDI]Novostavba RD v Blansku, 2006–2007 [zhotovitel]Rekonstrukce DDM v Blansku, 2006–2007 [TDI]Rekonstrukce školní kuchyně SOŠ Velké Opatovice, 2006 [TDI]B.j. 24 PB–CHB Město Blansko (DPS 24 b.j. Blansko), 2004–2005 [TDI]90 bytových jednotek Blansko-Písečná II, 2004–2005 [TDI]Domov mládeže SOŠ, SOU a U Blansko, 2003–2005 [TDI]Fotbalová sportovní hala při ZŠ Janouškova Brno–Černá Pole, 2003–2004 [TDI]Průmyslová zóna Blansko-Vojánky, 2003 [TDI]Sportovní areál Lipůvka – zateplená fasáda, obklady a dlažby, 2002–2003 [zhotovitel]Rekonstrukce sociálního zařízení na poliklinice v Nemocnici Blansko, 2002 [zhotovitel]