INPROG – Inženýrská činnost ve výstavbě a provádění staveb

Ceník

Jednotlivé obchodní případy se na první pohled vzájemně podobají, avšak každý je jiný a vyžaduje samostatný přístup, má svou specifickou náročnost a určitou dobu provedení.

 

Inženýrská činnost, technický a stavební dozor


Cenu za inženýrskou činnost lze stanovit dle „Sazebníku cen pro inženýrskou činnost“ nebo dle individuální kalkulace závislé na náročnosti stavby, doby výstavby a požadovaných činnostech.


Cenu lze stanovit v hodinové sazbě nebo procentem z ceny stavebního díla, 1,5 – 5,0 %.


Stanovení konečné ceny za inženýrskou činnost je přímo závislé na velikosti a typu zakázky, na době výstavby a na množství a četnosti požadovaných služeb zákazníka a bude předmětem individuální cenové nabídky.

 

Z výše uvedeného odhadu ceny je ale vidět, že cena za inženýrskou činnost, technický nebo stavební dozor je z celkové ceny realizovaného stavebního díla jen malé procento, které se určitě vyplatí a v konečném důsledku se vrátí řádně provedenou a nepředraženou stavbou. Technický dozor ušetří stavebníkovi čas, starosti, a hlavně nemalé peníze, mnohdy několikanásobně převyšující jeho cenu.

 


Provádění staveb


Na jednotlivé stavební zakázky zpracujeme cenovou nabídku dle předložené projektové dokumentace. Součástí cenové nabídky bude i doba výstavby, záruční podmínky a způsob fakturace.